KORT project: Bijzondere Dienstverlening

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg
Tilburg, dinsdag 29 maart 2011
 
Schriftelijke vragen ex artikel 47:
Onderwerp: “KORT project: Bijzondere Dienstverlening”
 
 
De VVD Tilburg dacht bij het lezen van de uitnodiging van de persconferentie van vanochtend waarin het KORT project: Bijzondere Dienstverlening van kunstenares Judith van den Berg aan een 1 april grap. Een team van Bijzondere Dienstverleners gaat: de tijd omroepen, schommels aanduwen, aandachtig kijken, stoelen verwarmen, zachte banden oppompen en een praatje maken. Dit project, dat € 20.000 kost, heeft als doel om met absurdisme te kijken naar het gedrag van mensen in de openbare ruimte.
 
Een prima project als daar een wetenschappelijke doelstelling en financiering achter zit, hetgeen niet ondenkbaar is met een sociologische faculteit in de stad. Vast ook een leuk project in een fictieve wereld waar het belastinggeld tegen de spreekwoordelijke plinten klotst en bestuurders van gekkigheid niet weten waaraan het publieke geld besteed moet worden. In de werkelijke wereld echter een absurd project, zeker als de gemeenteraad één dag eerder 17 mensen namens een veelvoud aan maatschappelijke organisaties heeft horen inspreken over de vaak pijnlijke en zware consequenties van zeer noodzakelijke bezuinigingen.
 
De VVD-fractie ziet hierin aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:
 
  1.  Waarom is dit project op zo’n ondoordacht moment in deze vorm gepresenteerd, daags na de hoorzittingen over de bezuinigingen?
  2. Wil het College zich maximaal inspannen er alsnog een 1 april grap van te maken en deze twintigduizend Euro van de Tilburgers niet op deze wijze te verspillen?
  3. Indien annuleren en bezuinigen niet meer kan, wil het college dan met de kunstenares de uitdaging aangaan het project dusdanig aan te passen dat deze twintigduizend Euro een meer sociale en minder absurde bestemming krijgen? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe legt het College deze gang van zaken uit in deze tijd van bezuinigen en moeilijke beslissingen?
 
 
Namens de VVD-fractie,
 
Marko van Dalen (Commissie Maatschappij / Cultuur)
Oscar Dusschooten (Commissie Modern Bestuur / Financiën)
Cécile Franssen (Fractievoorzitter)