Activiteiten overzicht

Commissie Leefbaarheid

Themacommissie Leefbaarheid

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:09.00 - 12.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Leefbaarheid

informatiebijeenkomst over de verenigingsmonitor 2017

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:12.00 - 13.00 uur
Locatie:raadszaal

Uitnodiging informatiebijeenkomst commissie leefbaarheid 22 januari 12:00-13:00 uur (ná afloop commissie Leefbaarheid). Geachte leden van de commissie leefbaarheid , Ik nodig u graag uit voor een informatiebijeenkomst over de verenigingsmonitor 2017 in opvolging van een toezegging (56733) bij de behandeling van de Jaarstukken 2016 m.b.t. het organiseren van een informatiebijeenkomst over de status van de sportverenigingen. De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 22 januari van 12:00-13:00 uur (ná de commissie Leefbaarheid) in Het Laken. In opdracht van gemeente Tilburg heeft het Mulier Instituut een rapport opgesteld over de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg: de Verenigingsmonitor 2017 (zie bijlage). De verenigingsmonitor is een vragenlijst die bij de verenigingen in een vorm van een web enquête is afgenomen. Voor de gemeente Tilburg is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre verenigingen organisatiekrachtig zijn en een maatschappelijke functie vervullen. Ook zijn de verenigingen gevraagd naar hun communicatie en ondersteuningsbehoeften. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en versterken. Het Mulier Instituut zal een presentatie verzorgen over de resultaten van de Verenigingsmonitor 2017 en wij zullen verder ingaan op de gesprekken die reeds met de verenigingen zijn gehouden om met deze resultaten aan de slag te gaan. Met vriendelijke groet, Wethouder Kokke

Auditcommissie

Auditcommissie toekomst

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:13.00 - 14.00 uur
Locatie:Het Laken

Commissie Sociale Stijging

Themacommissie Sociale Stijging

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:14.00 - 18.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Leefbaarheid

Reservering woordvoerders Sport - Tilburg Turnt

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:14.00 - 15.00 uur
Locatie:Maarseveenstraat 105 Tilburg

Commissie Leefbaarheid

Uitnodiging ZLTO Hart van Brabant

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:14.00 - 15.30 uur
Locatie:Groenstraat 115, 5071 PC Udenhout, Nederland

voor verdere info zie notubiz agenda

Commissie Vestigingsklimaat

Themacommissie Vestigingsklimaat

Wanneer:22-01-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Sociale Stijging

Diner bijeenkomst Stad van Verbinding

Wanneer:23-01-2018
Hoe laat:18.00 - 20.30 uur
Locatie:Club Smederij, Burgemeester Brokxlaan 8-84, 5041SB Tilburg, Nederland

zie notubizx agenda

Raad

Uitnodiging openingsconcert 100 jarig bestaand conservatorium Tilburg (AMPA)

Wanneer:24-01-2018
Hoe laat:20.00 - 22.00 uur
Locatie:Concertzaal theaters Tilburg

Zie notubiz kalender

Commissie Sociale Stijging

Netwerkbijeenkomst Gemeente Tilburg - Goed je te ontmoeten

Wanneer:25-01-2018
Hoe laat:12.30 - 18.00 uur
Locatie:Koning Willem II Stadion, Goirlese Weg 34, 5026 PC Tilburg, Nederland

ihkv Vluchtelingen en Statushouders (zie notubiz kalender)

Commissie Vestigingsklimaat

Cultuurgesprek

Wanneer:25-01-2018
Hoe laat:19.30 - 21.30 uur
Locatie:Theaters Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TK Tilburg, Nederland

zie notubiz agenda

Commissie Sociale Stijging

Politiek cafe platform Jeugd

Wanneer:25-01-2018
Hoe laat:20.00 - 22.00 uur
Locatie:MFA de Poorten

zie notubiz agenda

Raad

Openingsconcert Nieuwe Koninklijke Harmonie

Wanneer:28-01-2018
Hoe laat:14.00 - 15.00 uur
Locatie:Concertzaal theaters tilburg

zie notubiz agenda

Raad

Nieuwjaarsreceptie SP

Wanneer:28-01-2018
Hoe laat:14.00 - 18.00 uur
Locatie:Piushaven 29 te Tilburg

Raad

Werkbezoek Omgevingswet

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:09.00 - 17.00 uur

Contactpersoon Marleen Geerts

Externe uitnodigingen

Chefs Level - Kick of

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:16.00 - 18.00 uur
Locatie:Veemarktstraat 39, 5038 CT Tilburg

zie notubiz agenda

Commissie Vestigingsklimaat

Bijeenkomst Piushaven, deelplan Fabriekskwartier Noord

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:17.00 - 18.00 uur
Locatie:Raadszaal Het Laken

Zie Nieuwsberichten 11 januari en Notubox voor de uitnodiging. Contactpersonen: Marjo van de Loo/Thérèse Mol.

Commissie Bestuur

(ovb) Brabantstad - stedelijke agenda

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:17.30 - 18.30 uur

Commissie Sociale Stijging

Overleg commissie Sociale Stijging met Wijk- en dorpsraden

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:18.00 - 21.00 uur

Commissie Vestigingsklimaat

Extra commissie Vestigingsklimaat

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur

Raad

Informatieavonden toekomst gemeente Haaren

Wanneer:29-01-2018
Hoe laat:20.00 - 22.00 uur
Locatie:Gemeente Haaren, Monseigneur Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren, Nederland

Informatiebijeenkomsten Toekomst gemeente Haaren zie notubiz agenda voor meer informatie

Presidium

Presidium

Wanneer:30-01-2018
Hoe laat:19.00 - 20.00 uur
Locatie:SK 6 - C.1 Johan Stekelenburgzaal

Raad

Informatieavonden toekomst gemeente Haaren

Wanneer:30-01-2018
Hoe laat:20.00 - 22.00 uur
Locatie:Gemeente Haaren, Monseigneur Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren, Nederland

Informatiebijeenkomsten Toekomst gemeente Haaren voor meer informatie zie de notubiz agenda

Auditcommissie

Auditcommissie

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:09.00 - 12.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Leefbaarheid

Reservering woordvoerders klimaatadaptatie (groen en bomen)

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:10.00 - 12.30 uur

Contactpersoon Marleen Geerts

Commissie Sociale Stijging

Informatiebijeenkomst doorstroming naar werk

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:13.00 - 14.30 uur
Locatie:Raadszaal Het Laken

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 heeft wethouder De Ridder aangegeven dat een voorstel in voorbereiding is dat ingaat op de problematiek van mensen die onvoldoende vanuit een gesubsidieerde baan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt (opdracht 57893). Eerder dit jaar heeft de wethouder toegezegd te onderzoeken op welke wijze we nog meer werk kunnen maken van doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt (opdracht 55922). Wethouder de Ridder wil de commissie tijdens een informatiebijeenkomst hierover informeren. Een uitnodiging volgt z.s.m.

Commissie Sociale Stijging

Bijeenkomst sociale raad over ombudsfunctie/meldpunt

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:14.30 - 16.00 uur
Locatie:Raadzaal Het Laken

De sociale raad organiseert een bijeenkomst met de commissie Sociale Stijging om wensen en mogelijkheden om te komen tot een meldpunt cq ombudsfunctie te inventariseren.

Commissie Bestuur

Optie: Raadsinformatiebijeenkomst verkoop Willem II stadion

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:15.00 - 16.00 uur

Commissie Vestigingsklimaat

Bijeenkomst Citymarketing onderzoek Rekenkamer

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:16.00 - 17.30 uur
Locatie:Het Laken, Tilburg

Presidium

Presidium

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:18.00 - 18.30 uur
Locatie:Nog niet bekend

Raad

Raadsvergadering

Wanneer:05-02-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Raadzaal

Externe uitnodigingen

Regionale uitvoeringsagenda jeughulp

Wanneer:07-02-2018
Hoe laat:19.30 - 22.00 uur
Locatie:Raadszaal Oisterwijk

Op 7 februari van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur organiseren we een informerende bijeenkomst voor zowel raadsleden als leden van de sociale adviesraden over de regionale uitvoeringsagenda Jeugd(hulp). Deze avond is een vervolg op de avonden van 22 maart en 30 augustus over de nieuwe Koers Jeugd(hulp). De formele uitnodiging volgt begin januari.

Commissie Sociale Stijging

Uitnodiging Klankbordsessie Samen met de Jeugd

Wanneer:07-02-2018
Hoe laat:19.30 - 22.00 uur
Locatie:raadszaal gemeente oisterwijk

Save the date! Klankbordbijeenkomst 'Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd' regio Hart van Brabant in de Raadzaal van de gemeente Oisterwijk, op woensdag 7 februari 2018 van 19.30 - 22.00uur.

Commissie Leefbaarheid

Themacommissie Leefbaarheid

Wanneer:19-02-2018
Hoe laat:09.00 - 13.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Vestigingsklimaat

Werkgroep Omgevingswet

Wanneer:19-02-2018
Hoe laat:10.00 - 11.00 uur

Commissie Sociale Stijging

Themacommissie Sociale Stijging

Wanneer:19-02-2018
Hoe laat:14.00 - 18.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Vestigingsklimaat

Bezoek aan Recreatiepark Duinhoeve

Wanneer:19-02-2018
Hoe laat:14.30 - 16.00 uur
Locatie:Recreatiepark Duinhoeve, Oude Bossche Baan 4, 5071 RR Udenhout, Nederland

Betreft uitnodiging van eigenaren Duinhoeve. Contactpersoon griffie: Marjo van de Loo

Commissie Vestigingsklimaat

Themacommissie Vestigingsklimaat

Wanneer:19-02-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Bestuur

Themacommissie Bestuur

Wanneer:26-02-2018
Hoe laat:09.00 - 11.30 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Bestuur

Informatiebijeenkomst doorontwikkeling ICT

Wanneer:26-02-2018
Hoe laat:11.30 - 12.30 uur
Locatie:Raadszaal

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst over de doorontwikkeling ICT. Op uw verzoek spraken wij bij het bespreken van het Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2020 af, deze bijeenkomst in te plannen. Afdeling Personeel, Organisatie & Informatisering bereidt een presentatie voor. Tijdens de bijeenkomst zal er voldoende ruimte zijn om de presentatie en eventuele vragen te bespreken. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 februari, aansluitend aan de commissie Bestuur. Wethouder De Ridder Noot van griffie: Dit betreft afdoening van toezegging 57421, gedaan op 11-09-2017: "Bij de behandeling van het raadsvoorstel en nota "Hoofdlijnen informatiebeveiligingsbeleid 2017 - 2020" zegt de wethouder toe om de commissie voor het eind van 2017 in een informatiebijeenkomst bij te praten over de doorontwikkeling van de ICT-organisatie."

Commissie Leefbaarheid

Reservering bijeenkomst basis is beeld

Wanneer:26-02-2018
Hoe laat:12.00 - 14.00 uur
Locatie:volgt

contactpersoon Marleen Geerts/ Sander van der Heijden

Commissie Vestigingsklimaat

reservering presentatie jaarplan citymarketing

Wanneer:26-02-2018
Hoe laat:14.00 - 15.00 uur
Locatie:Volgt

contactpersoon Kim Hendirikx/Marleen Geerts

Raad

Reservedatum themacommissie

Wanneer:26-02-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Vestigingsklimaat

Informatiebijeenkomst Koningsplein (reservering)

Wanneer:27-02-2018
Hoe laat:18.30 - 19.30 uur
Locatie:Nntb

Betreft reservering. Uitnodiging volgt t.z.t. Contactpersonen: Marjo van de Loo/Thérèse Mol

Commissie Leefbaarheid

Themacommissie Leefbaarheid

Wanneer:05-03-2018
Hoe laat:09.00 - 13.00 uur
Locatie:Raadzaal

Commissie Sociale Stijging

Themacommissie Sociale Stijging

Wanneer:05-03-2018
Hoe laat:14.00 - 18.00 uur
Locatie:Raadzaal

Raad

Bijeenkomst aanbieden advies Dwaalgroep (reservering)

Wanneer:05-03-2018
Hoe laat:17.00 - 19.00 uur
Locatie:Nntb

Betreft reservering. Uitnodiging volgt t.z.t. Exacte tijdstip nog niet bekend (1 uur). De dwaalgroep wil hun advies aanbieden aan de commissies VES en LFB over verbetering verblijfsklimaat in het dwaalgebied. Contactpersonen: Marjo van de Loo/Bart van Dalen.

Commissie Vestigingsklimaat

Themacommissie Vestigingsklimaat

Wanneer:05-03-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Raadzaal

Presidium

Presidium

Wanneer:12-03-2018
Hoe laat:17.00 - 18.00 uur
Locatie:SK 6 - C.1 Johan Stekelenburgzaal

Raad

Bijeenkomst Binnenstad 21e eeuw (reservering)

Wanneer:12-03-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Nntb

Uitnodiging volgt. Contactpersonen: Marjo van de Loo/Annemoon Dilweg.

Verkiezingen

Verkiezingsdebat Dorpsraad Berkel Enschot

Wanneer:15-03-2018
Hoe laat:19.30 - 22.30 uur
Locatie:Koningsoord

Koningsoord (inloop vanaf 19.30 uur)

Auditcommissie

Auditcommissie

Wanneer:19-03-2018
Hoe laat:09.00 - 12.00 uur
Locatie:Raadzaal

Presidium

Presidium

Wanneer:19-03-2018
Hoe laat:18.00 - 18.30 uur
Locatie:Nog niet bekend

Raad

Raadsvergadering

Wanneer:19-03-2018
Hoe laat:19.00 - 23.00 uur
Locatie:Raadzaal

Raad

Afscheid oude raad

Wanneer:28-03-2018
Hoe laat:17.00 - 22.30 uur
Locatie:Raadzaal

Tijden onder voorbehoud van wijzigingen!

Raad

Installatie nieuwe raad

Wanneer:29-03-2018
Hoe laat:17.00 - 22.30 uur
Locatie:Raadzaal

Tijden onder voorbehoud van wijzigingen!