Begroting, Perspectiefnota en Jaarplannen

De behandeling van de Jaarstukken, Perspectiefnota en de Programmabegroting zijn voor de raad twee belangrijke momenten in het jaar.

Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Wat is er daadwerkelijk terecht gekomen van de plannen en voornemens? Wat is er uitgevoerd en wat niet? En wat zijn de effecten van het gevoerde beleid? Dat moet de raad allemaal weten. Ook het financiële resultaat hoort daar bij.

De Perspectiefnota is inhoudelijk richtinggevend voor de samenstelling van de begroting. Met het vaststellen van de Perspectiefnota geeft de raad zijn visie op het nieuwe beleid voor de komende jaren. Politieke sturing door de raad gebeurt met moties. Het college verwerkt deze uitspraken in de begroting die jaarlijks in november door de raad wordt vastgesteld.

Begroting en jaarplannen op tilburg.nl >>