Bestuurlijk Informatie Systeem

In het Bestuurlijk Informatie Systeem op tilburg.nl kunt u zoeken naar alle openbare documenten uit de raad en de commissies:

Het informatiesysteem bevat de volgende informatie:
- Commissiebesluiten vanaf januari 1993 
-  Raadsbesluiten vanaf mei 1990 
-  Raadsnotulen vanaf mei 1992 
-  Besluitenlijst B&W vanaf juni 1999, nota's vanaf 2003