Art. 47 vragen en antwoord college

De raad heeft de taak om het college te controleren. Worden afspraken nagekomen, wordt er goed naar de bevolking geluisterd, lopen processen volgens schema etc. Om deze rol goed uit te kunnen oefenen hebben raadsleden het recht om vragen te stellen aan het college. Ieder raadslid kan schriftelijke vragen (art. 47 vragen) indienen over alle onderwerpen die de raad aangaan.

Het college moet de schriftelijke vragen binnen vier weken schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren. De art. 47 vragen en het antwoord van het college worden gepubliceerd via de Raad Online.