Algemeen

Tilburg heeft 45 raadsleden. Samen hebben zij heel wat te zeggen in Tilburg. Of het nu gaat over de parkeertarieven, de onroerend zaak belasting of over woningbouwlocaties in de stad. Over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding of subsidies voor cultuur of sport.

Bij heel veel beslissingen in en over de stad zijn ze betrokken en oefenen ze invloed uit. En u kunt weer invloed uitoefenen op hen. Kortom; de raad speelt een belangrijke rol bij het reilen en zeilen in Tilburg. Daar merkt iedere inwoner iets van.

Zetelverdeling Gemeenteraad Tilburg 2014 - 2018

D66 9
SP** 5
LST 5
CDA* 5
VVD 5
PvdA 5
GL 4
TVP 1
Voor Tilburg 1
VSP 1
OPA Tilburg 1
Lokaal Tilburg 1
Groep Ron Antens** 1
Groep Dankers***  


* Ook TROTS was met 1 zetel in de raad gekozen. Voormalig lijsttrekker Joost Puijenbroek is kort na de verkiezingen  toegetreden tot de CDA-fractie.

** Ron Antens heeft in okotber 2017 besloten om uit de SP-fractie te stappen en zelfstandig door te gaan

*** Claudia Dankers heeft in november 2017 besloten om uit de CDA-fractie te stappen en zelfstandig door te gaan

Overzicht relatiegeschenken raad
februari 2017 Marti de Brouwer (CDA) VVV-bon rondeling KBO
     
     
     
     

 

Overzicht nevenfuncties raads- en commissieleden

Overzicht fractievergoeding 2015

Overzicht fractievergoedingen 2016 >>