Gast van de Raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom! Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken.

Op de dag van de raadsvergadering wordt u om 18.30 uur ontvangen door een raadslid. Het raadslid geeft een toelichting op het werk van de gemeenteraad en het verloop van een raadsvergadering. Ook krijgt u uitleg over de onderwerpen die er die avond op de agenda staan. Vanaf de publieke tribune volgt u vervolgens (een deel van) de vergadering. 

Wilt u als Gast van de raad ontvangen worden?
Meld u zich dan aan bij de Raadsgriffie telefoonnummer: 013 542 80 93.

In de vergaderkalender aan de rechterkant van deze pagina staan de data waarop de raad vergadert.