Raadsvergaderingen

De raad vergadert ten minste één keer per maand, behalve tijdens vakanties. De burgemeester is voorzitter en leidt de vergadering.

Jaarstukken, Perspectiefnota & Begroting

Er zijn elk jaar enkele speciale raadsvergaderingen. In het voorjaar is er de programmaverantwoording. Het moment voor de raad om terug te blikken en vooruit te kijken. Eerst komt de Jaarrekening aan de orde: wat is er het afgelopen jaar bereikt en wat heeft dat opgeleverd? Vervolgens staat de Perspectiefnota op de agenda: wat willen we volgend jaar? De raad geeft het college alvast aanwijzingen voor de begroting van het jaar daarop. De behandeling daarvan is in het najaar.

Inspreekrecht

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie kunt u het woord voeren tijdens vergaderingen van de raad. U kunt zo onderwerpen aankaarten die op dat moment niet op de politieke agenda staan. Kijk voor de spelregels in de digitale brochure 'Zegt u het maar!' aan de rechterkant van deze pagina.

Alle agenda's en vergaderstukken van de themacommissies en de raad zijn digitaal beschikbaar via de RaadOnline De vergaderstukken worden tien dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd.