Themacommissies

De raad vergadert ook in themacommissies. Hierin zitten de ‘specialisten’ van de verschillende partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, werkgelegenheid of sociale zaken. Een raadslid is commissievoorzitter.

Themacommissie Sociale Stijging
Themacommissie Leefbaarheid
Themacommissie Vestigingsklimaat
Themacommissie Bestuur

In de themacommissie worden vaak collegevoorstellen besproken, die later in de raad aan de orde komen. Het college kan via een commissie de mening van de raad peilen over bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen. Partijen kunnen ook zelf onderwerpen op de agenda zetten of het college vragen om in een commissie tekst en uitleg over een besluit of plan te komen geven.

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie kunt u het woord voeren tijdens vergaderingen van de commissies. Lees meer over het spreekrecht in de  digitale brochure 'Zegt U het maar!'.

Promofilmpje Inspreken tijdens de themacommissies

Naast de themacommissies zijn er nog twee commissies:
Auditcommissie 
commissie Bezwaar- en Beroepschriften.