Themacommissie Auditcommissie

De Auditcommissie is ondermeer belast met het onderzoeken van de Jaarrekening, toezicht op het informatiebeleid en privacybescherming.

De commissie kan projecten of aangelegenheden onderzoeken waarbij gemeentefinanciën in het geding zijn en kan de raad en/of het college adviseren over de financiële organisatie en het financiële beheer van de gemeente. Verder vervult de commissie het opdrachtgeverschap van de externe accountant.

Verordening Auditcommissies 2015

Voorzitter
Joost van Puijenbroek (CDA)

Commissiesecretaris
Janneke Oosterhuis
telefoon: 013 542 9977
stuur een e-mail