Themacommissie Leefbaarheid

filmpje Hoe werkt de cie Leefbaarheid

De themacommissie Leefbaarheid houdt zich bezig met onderwerpen die te maken hebben met Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Sport, Fysieke en Sociale Leefomgeving, Duurzaamheid en Groen in de stad.

De commissie vergadert op de maandagochtend vanaf 09.00 uur. In het acitviteitenoverzicht staan de vergaderdata.  U kunt via deze website de vergaderingen ook live volgen.

Voorzitter
Guus Sluijter (PvdA)

Ondersteuning raadsgriffie
secretaris: 
adviseur Marleen Geerts t. 542 9243
adviseur Marjolein van Pelt*  t.542 9195
* voor veiligheid en socaile leefomgeving
Stuur een email naar de raadsgriffie >>

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens een vergadering? Neem dan contact op met de commissiesecretaris. De spelregels mbt inspreken staan in de digitale brochure Zegt U het maar!
anmelden voor inspreken