Zegt U het maar!

De raad is gekozen door de bevolking van Tilburg. Ieder raadslid is daarmee een volksvertegenwoordiger.

Het is dan ook belangrijk dat raadsleden veel contact hebben met de inwoners. Immers, namens hen nemen ze de beslissingen.De raad biedt inwoners of organisaties ook gelegenheid om te komen vertellen hoe ze over een bepaald onderwerp denken.Op die manier kunnen ze invloed uitoefenen op de uiteindelijke meningsvorming van raadsleden.

Spreekrecht Themacommissies 
Inwoners en organisaties kunnen inspreken om te pleiten voor hun zaak. Vaak gaat het over onderwerpen die op de agenda van de commissie staan. De raadsleden luisteren naar de inbreng voordat ze een besluit nemen.

Promofilmpje Spreekrecht Themacommissies

Spreekrecht tijdens raad
Een vast onderdeel van elke raadsvergadering. Inwoners kunnen op deze manier onderwerpen aankaarten die zijzelf belangrijk vinden, maar die op dat moment niet de aandacht van de raad krijgen.Het gaat dus niet om zaken waarover de raad al heeft besloten.

Bekijk voor de spelregels van het inspreken de digitale brochture 'Zegt U het maar!' aan de rechterkant van deze pagina.