Burgerinitiatief

De raad heeft op 14 december ingestemd met een nieuw proces voor burgerinitiatieven; Eén proces voor burgerinitiatieven. Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de Verordening Burgerinitiatief.

Raadsbesluit 14 december 2015  >>

Werkwijze één proces voor burgerinitatieven >>

Burgerinitiatieven

Bekijk de filmpjes van enkele burgerinitiatieven

Iedere Tilburger mag een idee indienen. Het enige wat u moet doen is een brief schrijven of een e-mail sturen. Daar moeten de volgende zaken in staan:

  • Wat is het doel van uw burgerinitiatief?
  • Welke beslissing vraagt u van de raad?
  • Welke meerwaarde heeft uw burgerinitiatief voor de stad, wijk, buurt of straat?
  • Is er in de stad al een soortgelijk initiatief?
  • Welk draagvlak is er in de stad, wijk, buurt of straat voor dit initiatief?
  • Hoe wordt uw initiatief gefinancierd (aanvangskost en/exploitatiekosten)
  • Welke acties heeft u ondernomen om mede financierders te werven?
  • Op welke wijze wordt het initiatief gecontinueerd?
  • Is er sprake van winstoogmerk?


Er gelden maar een paar regels. Het moet natuurlijk gaan over een onderwerp waar de gemeente over gaat. Het is niet de bedoeling om zaken terug te draaien waarover de raad al een besluit heeft genomen. Bovendien mag het niet gaan over privé-zaken. Tenslotte mogen er geen klachten of bezwaren worden ingediend. Immers, daarvoor bestaan andere mogelijkheden.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van het burgerinitiatief dan kunt u de hulp inroepen van de medewerkers van de raadsgriffie.

Raadsgriffie gemeente Tilburg | Stadskantoor 1 |Postbus 90155 | 5000 LH Tilburg | t. 5428093

Stuur een e-mail naar de raadsgriffie

Meer informatie over burgerparticipatie op tilburg.nl