Referendum

Nieuwe regels Referendum

De raad heeft op 3 juli 2017 nieuwe regels vastgesteld voor het organiseren van een referendum in Tilburg.

Omdat het referendum een noodrem is, mag een referendum voortaan alleen nog maar als de raad ook echt een besluit heeft genomen. Vroeger kon dat ook over besluiten die de raad nog moest nemen. Dat is afgeschaft omdat de raad en inwoners voldoende met elkaar kunnen spreken voordat de raad uiteindelijk een besluit neemt.

Het moet bovendien om een kwestie gaan die veel burgers belangrijk vinden. Daarom moeten er nu meer inwoners het eerste verzoek voor een referendum steunen. Vroeger was dat een ingewikkelde rekensom die uitkwam op ongeveer 555 kiesgerechtigden; nu is het vaste aantal van 1.300 kiesgerechtigden afgesproken. Voor het definitieve verzoek voor een referendum blijft het aantal ongeveer gelijk, namelijk 8.000 kiesgerechtigden.

Wie straks een verzoek om een referendum wil ondersteunen, kan dat behalve schriftelijk, voortaan ook digitaal met zijn of haar DigiD. Wie een verzoek voor een referendum schriftelijk ondersteunt, moet zich voortaan ook legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

De opkomstdrempel is afgeschafd. De raad bepaalt zelf wat zij met de uitslag doet, ongeacht het aantal mensen dat is gaan stemmen. Ten slotte besloot de raad ook om de regel te handhaven dat de raad een referendum kan tegenhouden, wanneer dat niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving.

Raadsbesluit aanpassing Referendumverordening

Referendum Mall

Op donderdag 4 juni 2009 is in Tilburg een referendum gehouden over de Mall.  Het opkomstpercentage voor het referendum was ruim 35%. 53 % van de mensen die stemden sprak zich uit tegen de vestiging van een mall in Tilburg aan Stadsentree Noord. 46 % stemde voor. De uitslag van het referendum werd bekendgemaakt tijdens een speciale verkiezingsavond op het Tilburgse gemeentehuis.