Veel gestelde vragen

Wie is de baas van de gemeente?
Veel mensen denken dat de burgemeester de baas is van de gemeente. Maar dat is niet zo. De baas van de gemeente is de gemeenteraad die iedere vier jaar wordt gekozen door de Tilburgers.

Wanneer zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen?
De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2018.

Ik zoek een raadsbesluit, waar kan ik dat vinden?
Alle raadsbesluiten worden gepubliceerd in het Bestuurlijk Informatie Systeem
Kunt u de informatie niet vinden, belt u dan met de Raadsgriffie. De medewerkers van de griffie helpen u graag.
t.  013 5428093.
e. raadsgriffie

Zijn vergaderingen en bijeenkomsten van de raad en de commissies openbaar?
Alle bijeenkomsten en vergaderingen zijn openbaar, tenzij er een vertrouwelijk voorstel op de agenda staat. Voor bijeenkomsten die georganiseerd worden door externe instellingen/organisaties geldt de spelregel dat de organiserende partij bepaalt of de bijeenkomst openbaar is.