Archive for oktober, 2021

Tilburg Spreekt: Lokaal Tilburg bij het Duvelhok

vrijdag, oktober 29th, 2021

Voor Tilburg Spreekt gaat raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg in gesprek met inwoners over de ontwikkelingen rondom het Duvelhok aan de Sint Josephstraat. Zij maken zich zorgen over de geplande hoogbouw, detailhandel en horeca. In november staan een raadsbezoek en een informatiebijeenkomst gepland over deze ontwikkelingen.

De Raad ter Plekke: Helma Oostelbos (SP)

woensdag, oktober 27th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Helma Oostelbos (56) van de SP bij de nieuwe Voedselbank op industrieterrein Loven.

Waarom staan we hier?

‘Ik vind Stichting Tilburgse Voedselbank een geweldige organisatie. De Tilburgse Voedselbank wordt helemaal gedraaid door vrijwilligers en heeft naast een lokale functie een regionale functie. De Tilburgse Voedselbank is dé voedselbank van Tilburg, maar de organisatie voorziet ook 29 voedselbanken in Zeeland en Brabant van producten. Sinds kort zit de stichting in deze ruimte aan de Kapitein Hatterasstraat, dat is echt geweldig. De distributie is al een tijdje geleden overgegaan, en afgelopen vrijdag ging de uitgifte voor het eerst open.’

Waarom was een nieuwe locatie zo hard nodig?

‘De Voedselbank zat eerst aan de Beelaerts van Bloklandstraat. Zowel het distributie- als uitgiftegedeelte. Maar dat was echt geen doen: er waren vaak lekkages en het was er heel koud. Daarnaast was het logistieke deel te klein. Met de heftruckjes was het opletten dat je niemand van de sokken reed. Plus, de schimmel stond tegen de muren, dus de Voedsel- en Warenautoriteit zou het pand niet meer goedkeuren. Het gebouw moest óf worden gesloopt óf een enorme renovatie ondergaan. Deze nieuwe locatie is veel groter dan de vorige. Hier kan de Tilburgse Voedselbank meer spullen kwijt, er zijn grotere koelcellen en de vrijwilligers kunnen hier veel veiliger werken.’

Welke rol heb jij gespeeld bij de verhuizing?

‘Ik heb er bij de gemeenteraad steeds op gehamerd: jongens, er moet iets gebeuren! De Tilburgse Voedselbank heeft zo’n drie jaar gezocht naar een nieuwe ruimte. Op een gegeven was er een pand gevonden, iets verderop, in de Siriusstraat. Dat was perfect. In april 2020 diende de organisatie een verzoek voor een omgevingsvergunning in. Alle seinen leken op groen te staan, maar in oktober 2020 kwam er plots toch een afwijzing. Toen heb ik een motie ingediend, met als boodschap: gemeente, wat je nu hebt geflikt, dat kan niet! Wij wilden dat er voor 1 januari 2021 een alternatief lag. Die motie werd unaniem aangenomen. Nadat uiteindelijk dit pand was gevonden, hebben wij bij de wethouder aangedrongen op voortgang in het proces. De gemeente heeft toen structureel 50.000 euro vrijgemaakt voor de verbouwing om het pand geschikt te maken voor de stichting, en ook voor een dierenvoedselbank. Hier kunnen mensen die niet veel geld te besteden hebben, voedsel voor hun huisdier krijgen.’

Je wil doorgaan als raadslid. Wat hoop je in de komende vier jaar te bereiken?

‘Wat ik het allerbelangrijkst vind, is dat alle Tilburgers een dak boven hun hoofd hebben, genoeg te eten hebben en het einde van de maand halen met hun inkomen. Verder wil ik een sportbank introduceren, naast de voedselbank. Kinderen van gezinnen die bij de voedselbank komen, moeten ook gratis kunnen sporten. Nu moet je daarvoor terecht bij Stichting Leergeld, en dan is de vraag hoe groot de financiële bijdrage mag zijn. Ik zou willen dat deze gezinnen dat niet speciaal hoeven aan te vragen. We moeten gewoon zorgen dat kinderen kunnen sporten.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Begroting 2022: Tilburg staat er goed voor

vrijdag, oktober 22nd, 2021

In het voorjaar hingen er nog donkere wolken boven de gemeentefinanciën, maar inmiddels is de lucht geklaard. De gemeente krijgt flink meer geld van het rijk. Mede daardoor vallen de bezuinigingen erg mee.

De begroting voor volgend jaar is sluitend en er is zelfs geld voor nieuw beleid. In de week van 8 november debatteert de gemeenteraad over de vorige week vrijdag door het college gepresenteerde begroting. Toen de raad in juni met de bespreking van de Perspectiefnota vooruitblikte op het beleid en de financiën in 2022, dreigde nog een tekort van 24,5 miljoen euro wanneer er geen actie zou worden ondernomen. De raad besloot toen onder andere om extra te besparen in het sociaal domein. Verder zou op diverse terreinen 5 miljoen moeten worden bezuinigd. Alleen wanneer in de zomer het financiële beeld gunstiger zou zijn, kon dit bedrag omlaag naar 3 miljoen.

Miljoenen extra van het rijk

Dat laatste is dus het geval. De gemeente krijgt de komende jaren miljoenen extra van het rijk uit het gemeentefonds. Ook mag op miljoenen extra van het rijk voor de jeugdzorg worden gerekend. Daarmee zijn alle zorgen nog niet verdwenen. Diverse herijkingen laten zien dat de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg de gemeente flink meer geld kosten. Niet voor niets heeft de raad al eerder besloten tot een nieuwe inkoopstrategie voor het sociaal domein. Die leidt volgend jaar tot 1,5 miljoen aan besparingen, oplopend tot 8,5 miljoen in 2025.

Nieuw beleid

In totaal staat in de begroting voor 2022 een bedrag van 8 miljoen voor nieuw beleid, aflopend tot 3,4 miljoen in 2025. Hiermee kunnen investeringen in de stad overeind blijven. Er wordt geld vrijgemaakt voor de realisering van het Stadsforum en Koningswei en voor het autoluw maken van de cityring. Ook wordt de komende jaren elk jaar 1 miljoen uitgetrokken voor versterking van de sociale basis in de stad en drie jaar lang 1 miljoen voor de PACT-wijken. Verder gaat er structureel extra geld naar een nieuwe aanpak voor spelen en bewegen in de openbare ruimte (2 ton oplopend tot 4 ton). Voor de circulaire economie wordt 3 ton uitgetrokken en voor de afvalinzameling in hoogbouw zo’n 4 ton. De nieuwe beleidsvoorstellen vermelden verder 1,5 ton voor toezicht en handhaving op zondag en 75.000 euro extra voor het succesvolle Makersfonds.

Woonlasten 4,5 procent hoger

Huishoudens met een eigen woning zijn volgend jaar ruim 25 tot bijna 27 euro meer aan woonlasten kwijt. Dat is een stijging van 4,5 procent. Circa 9 euro daarvan zit ‘m in een extra verhoging van de onroerendezaakbelasting. Die moet volgend jaar 1 miljoen extra in het laatje brengen om de voorzieningen in de stad mee te bekostigen.

Uiteindelijk laat de begroting voor 2022 een positief resultaat van 2,7 miljoen zien. In de jaren erna is er sprake van een tekort, dat oploopt tot 3,5 miljoen in 2025. De begroting voor 2022 is de laatste van dit college en is de laatste die de raad in deze bestuursperiode behandelt. Volgend jaar zijn er op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk begroting 2022

De Raad ter Plekke: Eric Roels (Lokaal Tilburg)

woensdag, oktober 20th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Eric Roels (67), burgerraadslid voor Lokaal Tilburg, bij Hammerbeek 14 in de Blaak.

Waarom staan we hier?

‘Bij Lokaal Tilburg vinden we inwonersparticipatie heel belangrijk. En bij de situatie rondom Hammerbeek 14 heeft dit duidelijk te wensen overgelaten. Het pand is van TBV Wonen en wordt gehuurd door Springplank, een organisatie die dak- en thuislozen helpt bij het vinden van huisvesting en begeleidt naar de arbeidsmarkt. Springplank wil in Hammerbeek 14 vier dak- en thuislozen plaatsen. Voorop gesteld: ik vind ook dat dak- en thuislozen recht hebben op huisvesting. Maar in dit geval zijn de buurtbewoners onvoldoende tot niet betrokken bij de eerste besluitvorming. Daar balen ze van, en dat snap ik.’

Waarom is het betrekken van buurtbewoners zo belangrijk?

‘De buurtbewoners van Hammerbeek 14 voelden zich overvallen. Er is geen rekening gehouden met hun belangen. Al eerder hebben onderzoeken van zowel de Rekenkamer als de Sociale Raad uitgewezen dat er meer en beter moet worden geluisterd naar burgers. Uit deze onderzoeken bleek dat burgers in sommige gevallen niet op de hoogte waren van plannen. In andere gevallen kwamen burgers zelf met ideeën, waarna zij niet hoorden wat hiermee gebeurde. Het is belangrijk om inwoners te informeren wanneer in hun eigen woon- en leefomgeving iets gebeurt, zodat zij daarop invloed kunnen uitoefenen.’

Wat heb jij afgelopen periode als burgerraadslid gedaan om inwonersparticipatie te stimuleren?

‘Als Lokaal Tilburg hebben wij een bijdrage geleverd aan het nieuwe Actieplan Inwonersparticipatie. Dit actieplan is afgelopen zomer aan de gemeenteraad aangeboden. Bij nieuwe plannen gaat de gemeente nu meer rekening houden met de belangen van onze inwoners. Van tevoren moet bedacht zijn: gaan we inwoners alleen informeren, of laten we hen ook meedenken, meewerken of meebeslissen? Wanneer je dat vanaf het begin af aan communiceert, weet een inwoner waar hij aan toe is en wat van hem wordt verwacht. ’

Je wil door in de gemeenteraad. Wat zijn je doelen voor de toekomst op het gebied van inwonersparticipatie?

‘Ik ben heel blij met het Actieplan Inwonersparticipatie. Vanaf nu wil Lokaal Tilburg als een soort waakhond functioneren. Hiermee hopen we te bereiken dat burgers goed worden betrokken bij plannen vanuit de gemeente en plannen van andere inwoners. Daarbij kan het gaan om grote plannen, zoals de cityringdiscussie, maar ook om kleinere gebeurtenissen. Denk aan het openbreken van een straat. Wij vinden het belangrijk dat je niet ’s morgens uit je raam kijkt en daar plots werktuigen in de weer ziet. Daarom blijven wij gefixeerd op het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Deze keer in Tilburg Spreekt: bestemmingsplan Wijkevoort

donderdag, oktober 14th, 2021

De gemeenteraad neemt in november een besluit over het bestemmingsplan Wijkevoort. Maar eerst luisterde de raad afgelopen maandag naar verschillende insprekers. Wat vinden zij van het plan?

De Raad ter Plekke: Maarten van Asten (VVD)

woensdag, oktober 13th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Maarten van Asten (29), fractievoorzitter van de VVD, in de Spoorzone.

Waarom staan we hier?

‘Als gemeente hebben we gezegd: we willen de Spoorzone meer flair geven. En wanneer je nu kijkt wat hier allemaal zit, en wat er nog komt, dan geeft dat heel veel energie. Je hebt hier de Koepelhal, LocHal, Hall of Fame, leuke eettentjes, en straks ook een hotel en een woontoren, de Clarissentoren. In de Spoorzone is alles: van wonen tot de evenementen, en van horeca tot openbaar vervoer en groen. Natuurlijk is het gebied nog in ontwikkeling. Op het fietspad moet je al anderhalf jaar lang wel érgens opzij. Het is nu even behelpen, maar ik denk dat het straks een prachtig gebied wordt.’

Waarom waren de veranderingen in de Spoorzone nodig?

‘Voorheen had dit gebied de bijnaam “Verboden Stad”. Hier waren een werkplaats van de NS en een rangeerterrein voor treinen. Het gebied was helemaal afgesloten. Om van de ene kant naar de andere kant te komen, moest je helemaal omfietsen. Nu opent het gebied zich. Bij het station is een doorgang gekomen, net als bij de Willem II-straat. Je ziet dat mensen deze routes nemen om sneller bij het centrum te komen.’

Welke rol heb jij gespeeld bij de ontwikkelingen?

‘Bij het fractievoorzitterschap hoort dat je overzicht houdt. Je moet als het ware boven de ontwikkelingen gaan hangen en kijken: wat speelt er bij alle verschillende partijen? En wat willen we als VVD met dit gebied? Voor ons is het belangrijk dat de Spoorzone bereikbaar blijft en dat mensen in het gebied kunnen wonen. Daarom zijn we heel blij met alle woongelegenheden die hier komen, zoals de Clarissentoren en De Brabander. Ook van parkeren hebben wij een punt gemaakt. Over geld dat andere partijen ergens anders aan wilden besteden, hebben wij gezegd: nee, reserveer dat voor parkeren.’

Je wil door als raadslid. Wat hoop je in de komende periode te bereiken voor de Spoorzone?

‘Ik wil me ervoor inzetten dat de Spoorzone een bruisend gebied wordt. Het heeft al veel potentie, maar we moeten nu doorzetten. Er moeten nog meer woningen komen. Daarnaast is het tijd om het gebied te gaan promoten bij de markt. Als gemeente hebben we veel geïnvesteerd in dit gebied. Nu is het belangrijk dat je ondernemers aan zet laat, zodat we er samen iets moois van kunnen maken.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Raadswerk 9 oktober

vrijdag, oktober 8th, 2021

Op maandag 4 oktober heeft de gemeenteraad van Tilburg weer belangrijke besluiten genomen voor de stad en de dorpen. In Raadswerk lees je hier meer over. Raadswerk verschijnt na iedere raadsvergadering in Stadsnieuws.

Lees hier het Raadswerk van 9 oktober 2021

De Raad ter Plekke: Henk van Tilborg (50PLUS)

woensdag, oktober 6th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Henk van Tilborg (64) van 50PLUS bij het standbeeld van Petrus Donders in het Wilhelminapark.

Waarom staan we hier?

‘Peerke Donders symboliseert voor mij de discussie rondom discriminatie in Tilburg. Deze discussie ontstond afgelopen jaren, en speelt nog steeds. Peerke Donders was een pater, die in de 19e eeuw naar Suriname ging en daar voor leprapatiënten zorgde. Sommige Tilburgers ervaren het standbeeld van Peerke Donders als kwetsend. Zij vinden het denigrerend dat hij zijn hand legt op de zwarte man. Andere Tilburgers dragen Peerke Donders op handen. Zij zien hem als een goede man, die veel heeft gedaan voor zieke mensen in Suriname.’

Waarom is deze discussie belangrijk voor jou?

‘Discriminatie is iets van alle tijden en neemt verschillende vormen aan. Op dit moment is er veel aandacht voor discriminatie van bijvoorbeeld genderneutrale mensen en lbhti’s. En zelf ben ik opa van kinderen met een kleurtje. Ik zie dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt. Mensen zeggen bijvoorbeeld: “Hé, spleetchinees!” En als ik ze daarop aanspreek, is de reactie: “Het is maar een grapje.” Dat zal best, maar misschien heb je iemand pijn gedaan. Ook in de koloniale tijd zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd, die nooit hadden mogen gebeuren. Over dat soort zaken moeten we praten. Want ik geloof: als je met elkaar in gesprek gaat en openstaat voor andermans ideeën, begrijp je elkaar beter.’

Wat heb jij als raadslid gedaan om dat gesprek te stimuleren?

‘Als 50PLUS wilden wij dat er een herdenkingspunt voor discriminatie in Tilburg zou komen. Daarom hebben we bij de begroting 2019 gepleit om geld vrij te maken voor het oprichten van een slavernijmonument. En dat komt er, bij het station. Als het goed is, wordt het volgend jaar op 1 juli – tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij – geopend. Op die manier is er een punt waar je met elkaar in gesprek kan over wat er is gebeurd en waarom dat nooit had mogen gebeuren.’

Je wil doorgaan als raadslid. Wat hoop je komende periode op het gebied van discriminatie te bereiken?

‘Wij zien een nieuwe vorm van discriminatie aankomen: discriminatie van ouderen. Op de arbeidsmarkt komen vijftigplussers niet of nauwelijks aan de bak. Tijdens de coronapandemie werden oudere mensen als het ware opgesloten in verzorgingstehuizen. En nu kun je – als je geen smartphone of laptop hebt – geen QR-code krijgen. Als je niet oppast, zijn er steeds meer plekken waar ouderen worden buitengesloten. Het eerste onderwerp dat ik in de nieuwe raadsperiode zou willen oppakken, is de bereikbaarheid van stadswinkels voor ouderen. Er gebeurt steeds meer digitaal, maar sommige ouderen kunnen daar niet in mee. Ik wil zorgen dat de stadswinkels openblijven.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Deze keer in Tilburg Spreekt: biodiversiteit in de Reeshof

vrijdag, oktober 1st, 2021

Meerdere inwoners van de Reeshof klagen over achterstallig groenonderhoud. Daarom gingen raadsleden maandag 27 september op bezoek in het stadsdeel met de groenbeheerder. Staat het onkruid inderdaad zo hoog? Hoe komt dat dan? En hoe betrekken we inwoners?

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA