CONTACT

Raadsleden geven op allerlei manieren hun ogen en oren goed de kost in de samenleving. Ze houden contact met hun achterban, geven daar uitleg en polsen meningen. Ze organiseren gesprekken met belanghebbenden over bepaalde onderwerpen. Ze willen weten wat er speelt in de stad. Dus gaan ze op bezoek in wijken en buurten of bij bedrijven en wonen uiteenlopende bijeenkomsten bij. Maar raadsleden stellen het zeker ook op prijs om van jou iets te horen. Aarzel dus niet om hen te benaderen!

Wil je contact met een raadslid? Klik dan op de foto van het raadslid om naar de persoonlijke pagina te gaan met de contactgegevens.

Wil je een e-mail sturen? Maak dan een keuze uit het lijstje dat hieronder staat. Een afspraak maken via de Raadgriffie kan ook.

Raadsgriffie Tilburg

Bezoekadres: 

Spoorlaan 181 (raadsvergaderingen)

Hart van Brabantlaan 12-14 (info- en debatbijeenkomsten)

Postadres:

Postbus 90155
5000 LH Tilburg
Telefoon: 013-542 8284

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]