Wim Hermans

- D66

Sinds ik in 2005  ben gaan studeren in Tilburg, ben ik niet meer vertrokken uit deze fantastische stad. Tilburg is voor mij een stad vol energie waarin we samenwerken om het beste uit de stad te halen. Niet alleen via de gebaande paden maar ook door nieuwe denkrichtingen, kijk bijvoorbeeld naar de bruisende Spoorzone.

Ik geloof in de zelfredzaamheid van de burgers en daarbij vind ik dat iedere inwoner van Tilburg dezelfde kansen moet kunnen krijgen. Tilburg is een sociale stad waar de inwoners samen hun schouders zetten om er iets moois van te maken. D66 is mijn partij omdat we een pragmatische en optimistische geluid laten horen en ik geloof in de Europese visie en duurzaamheidsaanpak van de partij.

In het dagelijks leven ben ik beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Someren. Hier houd ik me bezig met de Participatiewet, minimaregelingen, schulddienstverlening, laaggeletterdheid en statushouders.

 

Woordvoerder:

 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid

Telefoon: 0648579588

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]