Bob Jansen

Fractievoorzitter - Groep Jansen

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Agenda Sociaal 013
 • Armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening
 • Berkel-Enschot - aanspreekpunt
 • Binnenstad
 • Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie
 • Detailhandel: Tilburgse Retailagenda
 • Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid
 • Emancipatie/diversiteit
 • Financiën
 • Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren
 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Jeugd: jeugdzorg & jeugdhulp
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Koningsplein en Stadskwartier
 • Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Mondiale bewustwording
 • Onderwijs: van 0 tot 100
 • Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast
 • Ouderen
 • Piushaven
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Samenwerken & Netwerken
 • Schoon & Afval: milieu en afval
 • Spoorzone en spoorpark
 • Sport: sportdeelname en sportexploitatie
 • Stappegoor
 • Toerisme, horeca, evenementen(beleid), Kermis, Citymarketing
 • Transformatie & Sturing Sociaal Domein
 • Udenhout - aanspreekpunt
 • Welzijn & Gezondheid: gezondheid, participatie en zelfredzaamheid
 • Werkgroep Dag van de Verantwoording
 • Werkgroep Omgevingswet
 • Werkgroep Sociaal013
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wijken & Sociale Basis: versterken wijken en zelfoplossend vermogen inwoners
 • Wonen

Adres: Tilburg Centrum

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]