Cees van Dijk

Raadslid - Lijst Smolders Tilburg

Burg. staat: Gehuwd, drie kinderen

Beroep: Gepensioneerd, was technisch ">manager bij KPN

Hobby’s: Oude jazz en klassieke muziek. Lezen, wandelen, campingverblijf en culinair genieten.

Mijn Motto: Samen zijn we verantwoordelijk om een wereld te creëren die leefbaar is.

 

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Agendacommissie
 • Armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast
 • Ouderen
 • Piushaven
 • Welzijn & Gezondheid: gezondheid, participatie en zelfredzaamheid
 • Werkgroep Dag van de Verantwoording
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wijken & Sociale Basis: versterken wijken en zelfoplossend vermogen inwoners

Adres: Tilburg

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]