Eric Roels

Raadslid - Lokaal Tilburg

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Ik ben Eric Roels, 68 jaar, getrouwd en de trotse opa van 3 kleinkinderen. Altijd werkzaam geweest binnen gemeenten als controller, manager en gemeentesecretaris. Ben enthousiast en betrokken, gevoelig voor een goede sfeer en werk graag samen. Ik probeer ervoor te zorgen dat mensen steeds meer in hun kracht komen en maximaal gebruik maken van hun talenten. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. En als daar hulp voor nodig is zoals bijvoorbeeld onderwijs en/of zorg, dan moeten we die leveren. Ik geloof erin dat als onze inwoners lekker in hun vel zitten en gezond en gelukkig zijn, de resultaten makkelijker tot stand komen.

Waarom ben je raadslid geworden?

Naast mijn raadswerk ben ik af en toe als zelfstandige bezig wat leuke opdrachten voor gemeenten uit te voeren. Voorbeelden zijn de integratie tussen sociale werkvoorziening en arbeidsparticipatie: een traject van “buiten naar binnen” denken, van samenleving tot ambtelijke organisatie. Ook ben ik concerncontroller van een groot samenwerkingsverband en nu doe ik de vertaling van het coalitieakkoord naar de kadernota en de begroting.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Het raadslidmaatschap spreekt mij aan omdat je zo echt iets kunt betekenen voor onze inwoners. We moeten ervoor zorgen dat de afstand tussen inwoner en gemeente wordt verkleind door veel directer met hen in contact te treden, hun behoeften te peilen en kijken hoe we daar invulling aan geven. “De inwoner staat centraal”: daar investeer ik in.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Mijn geliefde plek in Tilburg is mijn eigen huis, lekker buiten zijn en genieten van de tuin, dichtbij de bossen en echt tot jezelf komen in een relaxte omgeving.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA