Erik Blommestijn

Raadslid - D66

Als militair heb ik me jarenlang ingezet ten behoeve van ons land. Dat ging toen vooral over externe bedreiging, maar ik maak mij nu het meest zorgen over de “bedreiging van onze staat van binnenuit”: de interne verdeling van onze samenleving,  vooral de intolerantie jegens elkaar en nieuwkomers en het gekoketteer met fascistoïde denkbeelden. Vergeet niet: Nederland is wat het is dankzij onze liberale mentaliteit en gastvrijheid voor vrijdenkers en dissidenten. Dat dreigen we steeds meer te verliezen en ik vind het onze plicht daar tegen op te staan. Dat motiveert mij me voor D66 in te zetten in de gemeenteraad.

Woordvoerder:

 • Financiën
 • Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren
 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig
 • Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast
 • Werkgroep Omgevingswet

Adres: Tilburg

Telefoon: 0640566788

E-mail:

Social:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]