Eva van Wijngaarden

Raadslid - D66

Mijn studieachtergrond in psychologie, economie, journalistiek en filosofie heeft mij breed leren kijken. Ik geloof dat het samenbrengen van verschillende kennis en ervaring dé weg is naar innovatie en naar een socialere samenleving. Elkaar ontmoeten is hierbij de kern. D66 kan hierbij de verbindende schakel zijn die mensen en partijen samenbrengt. Omdat we samen sterker staan dan alleen. Elkaar ontmoeten is hierbij de kern. D66 kan hierbij de verbindende schakel zijn die mensen en partijen samenbrengt. Omdat we samen sterker staan dan alleen.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA