Eva van Wijngaarden

Raadslid - D66

Mijn studieachtergrond in psychologie, economie, journalistiek en filosofie heeft mij breed leren kijken. Ik geloof dat het samenbrengen van verschillende kennis en ervaring dé weg is naar innovatie en naar een socialere samenleving. Elkaar ontmoeten is hierbij de kern. D66 kan hierbij de verbindende schakel zijn die mensen en partijen samenbrengt. Omdat we samen sterker staan dan alleen. Elkaar ontmoeten is hierbij de kern. D66 kan hierbij de verbindende schakel zijn die mensen en partijen samenbrengt. Omdat we samen sterker staan dan alleen.

Woordvoerder:

 • Jeugd: jeugdzorg & jeugdhulp
 • Ouderen
 • Transformatie & Sturing Sociaal Domein
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Adres: Tilburg

Telefoon: 0641271093

E-mail:

Social:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]