Evelien Kostermans

Fractievoorzitter - GroenLinks

Evelien is geboren in Bergen op Zoom maar woont al meer dan 15 jaar met veel plezier in Tilburg. In 2016 is ze gepromoveerd in de hersen- en gedragswetenschappen met haar onderzoek naar ‘risicovolle besluitvorming’. Daarna heeft ze gewerkt bij verschillende milieuorganisaties. Na haar rol als fractiemedewerker en campagneleider tijdens de landelijke verkiezingen, is ze in maart 2017 geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks Tilburg. Daarnaast is ze werkzaam bij de gemeente Helmond als strategisch adviseur.

Hier sta ik voor

Evelien staat voor een groen en klimaatneutraal Tilburg, waar sámen met de Tilburgers aan gewerkt wordt. Dat betekent meer duurzame energieopwekking, een schone lucht en biodivers groen, om zo bij te dragen aan vermindering van het broeikaseffect en de gezondheid van de Tilburgers. Daarbij wil ze zich hard maken voor duurzaamheidsmaatregelen waar ook mensen met een smalle beurs van kunnen profiteren.

Evelien is woordvoerder op o.a. klimaat en energie, groen, water en de fysieke leefomgeving,  en de omgevingswet.

Wetenswaardigheden

Op zaterdagochtenden is Evelien steevast te vinden in de Oude Warande, voor haar wekelijkse rondje met de hardloopclub. Ze gaat graag naar Cinecitta voor een goede film; vooral Scandinavische films zijn favoriet. Ook heeft ze een voorliefde voor het reizen door de landen uit het voormalig Joegoslavië.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA