Evelien Kostermans

Fractievoorzitter - GroenLinks

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Ik ben Evelien Kostermans en woon nu meer dan 20 jaar in Tilburg. Ik ben na mijn studie in de sociale wetenschappen gebleven omdat het een fijne stad is waar veel te beleven is. Naast mijn werk als raadslid ben ik werkzaam als strategisch adviseur bij de gemeente Helmond. Als het even kan ben ik graag buiten, liefst in de natuur, om te wandelen of voor een hardlooprondje.

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik kreeg in 2017 de kans in te springen als raadslid. Omdat ik destijds als fractiemedewerker bij GroenLinks van dichtbij had meegekregen hoe mooi het is je te kunnen inzetten voor je gemeente, hoefde ik er niet lang over na te denken.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Ik wil me inzetten voor een zo groen mogelijke inrichting van onze stad en dorpen. Tilburg gaat in de komende periode tot 2040 flink groeien als stad, door inbreiding. Bij het realiseren van voldoende passende, betaalbare en duurzame woningen is een natuurinclusieve en klimaatadaptieve inpassing noodzakelijk. Ook vind ik het belangrijk dat we vaart maken met een eerlijke energietransitie en energiearmoede tegengaan. Iedereen moet kunnen profiteren van duurzame energie en comfortabele, goed geïsoleerde huizen. Daarnaast wil ik me ervoor inzetten dat het de gemeente nog beter gaat lukken de aansluiting te vinden met de inwoners en initiatieven in de wijken en buurten waar gelijke kansen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Na een drukke werkweek ben ik vaak op zaterdag of zondagochtend te vinden in de Oude Warande voor mijn wekelijkse hardlooprondje. Ook maak ik graag een wandelrondje door landschapspark Moerenburg.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA