Hans Rube

Burgerraadslid - Partij van de Arbeid

Als journalist besef ik dat ik nog jaren vanaf de zijlijn had kunnen blijven schrijven en roepen dat het anders moet, dat we in dit land de verkeerde kant op dreigen te gaan, maar dat dit allemaal weinig betekenis heeft als ik niet zelf ook eens verantwoordelijkheid durf te nemen.

Ik ben er van overtuigd dat de PvdA potentieel nog steeds een brede achterban heeft, mits de mensen die hun vertrouwen willen schenken aan de partij ook merken dat de volksvertegenwoordigers hun signalen oppikken en daarmee aan de slag gaan.

Ik kom genoeg in de stad, onder mensen van allerlei pluimage, om te weten dat hoewel in Tilburg veel goede dingen gebeuren, de onvrede knaagt aan het draagvlak voor ‘de politiek’.

Graag wil ik de inwoners van de stad laten zien dat we naar hen luisteren, persoonlijk wil ik me tonen in de wijken van onze gemeente, daar het gesprek aangaan. Opkomen voor de zwaksten, maar tegelijk respect hebben en begrip tonen voor hen die zich soms misdeeld voelen.

Ik wil na vier jaar zien dat de PvdA:

  • de stad leefbaarder en gezonder heeft gemaakt;
  • er meer en betere, veilige, fietsroutes zijn;
  • op scholen het cultuuronderwijs terug is gebracht;
  • kinderen weer schoolzwemmen;
  • de sporttarieven betaalbaar zijn gemaakt voor iedere Tilburger.

 

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA