Humphrey Martherus

Burgerraadslid - 50 Plus

Meer dan 35 jaar heb ik diverse management en leidinggevende functies vervuld bij ABN AMRO Bank. Gedurende mijn internationale bank carrière heb ik veel financiële en bestuurlijke ervaring opgedaan, maar ook geleerd goed naar mensen te luisteren wat hun problemen en wensen zijn. Mijn jarenlange ervaring in de financiële sector is in de gemeenteraad op politiek niveau zeker van toegevoegde waarde.

In de gemeenteraad ben ik de verantwoordelijke woordvoerder financiën, economie, maatschappelijk vastgoed en onderwijs voor de gemeentefractie 50PLUS Tilburg. Binnen de kernledenfractie van 50PLUS Tilburg zijn mijn bestuursfuncties Public Relations en Campagneleider.

Ik wil in de gemeenteraad opkomen voor met name de belangen van de oudere generatie. Alle burgers jong en oud tellen mee in onze gemeente, een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de generaties.

 

Mijn doelstelling voor de komende 4 jaar (2018-2022) is dat er in Tilburg een goed gestructureerd financieel en sociaal ouderenbeleid komt voor de 50-plussers.

 

Woordvoerder:

 • Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid
 • Financiën
 • Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig
 • Onderwijs: van 0 tot 100
 • Samenwerken & Netwerken

Adres: Tilburg

E-mail:

Social:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]