Jan Stoop

Raadslid - D66

De afgelopen 4 jaar heb ik als raadslid meegewerkt aan de grote stappen die de Gemeente Tilburg heeft gezet op het gebied van sport en veiligheid/drugsbeleid.  Gekozen worden tot Sportstad van Europa en verdere stappen in het drugsbeleid binnen de Gemeentegrenzen zijn een aantal successen die geboekt zijn. Het gaat goed en het werk is nog niet af. Gezondheid krijgt een steeds centrale rol in onze samenleving. Gezondheid komt voor de zorg (voorzorg=preventie). Hoe meer we daarin investeren, hoe minder zorgkosten we krijgen in de toekomst en meer kwaliteit van leven. Een gezonde leefstijl waarin thema’s naar voren komen als bewegen, roken, alcohol, voeding/overgewicht en verantwoord drugsgebruik spelen hierin een rol. Echter ook in relatie tot schone lucht, mobiliteit en groene omgeving zijn een paar voorbeelden die deze leestijl kunnen ondersteunen. Een gezond leven is een goed leven en dit is een belangrijk uitgangspunt van D66 Tilburg. Het is fijn dat ik weer gekozen ben en de komende 4 jaar dit mooie werk mag voortzetten. De bovengenoemde dossiers welzijn en gezondheid zullen nog prominenter aanwezig zijn. Denk hierbij aan publiekelijke gezondheid en Leefstijl, gezonde scholen, meedoen regelingen en zelfredzaamheid. Daarnaast zal ik Wijken en Sociale basis dossiers voor mijn rekening nemen. Hier valt onder het versterken van wijken, verbeteren zelfoplossend vermogen van inwoners, wijkaanpak en optimaliseren van de sociaal economische positie van mensen in de impulswijken. Verder ben ik naast raadslid in Tilburg ook bestuurder bij de landelijke D66 Themagroep Sport& Bewegen om zo zoveel mogelijk afstemming te krijgen binnen alle Gemeentes in Brabant en Nederland. Recent onderzoek laat dan ook zien dat D66 ten opzichte van andere partijen de meeste aandacht besteed aan sport en gezondheid binnen hun programma’s. Kansen voor iedereen is het thema van D66 Tilburg. En fijn dat ik daar een steentje aan kan bijdragen. Neem gerust contact met mij op indien je vragen hebt. Naast de politiek heb ik uiteraard ook nog een baan. Ik ben Vennoot van OFCORSE, een eigen organisatie advies bureau. Ik begeleid mensen, teams en organisaties op het gebied van (Persoonlijk) Leiderschap. Ik woon in Berkel-Enschot met mijn vrouw en we hebben 3 studerende kinderen. Mijn passies zijn oude stalen racefietsen (restaureren en koersen rijden), (oude) Vespa’s en Italiaans koken.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA