Jan van Esch

Raadslid - D66

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Mijn naam is Jan van Esch, 62 jaar en geboren en getogen in Tilburg. Ik zit nu 12 jaar in de raad en heb me in al die tijd beziggehouden met diverse maatschappelijke functies, zoals onderwijs aan diverse doelgroepen, het aansturen van een kringlooporganisatie met vrijwilligers, en het organiseren van projecten in de Balkan in het kader van de Global Goals.

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben ooit raadslid geworden omdat ik een actieve bijdrage wilde leveren aan de ontwikkeling van Tilburg als sociale, culturele en vooral toffe stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Dat is nog steeds mijn drijfveer en de afgelopen 12 jaar is dat aardig gelukt.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Deze periode wil ik me bezighouden met het afmaken van de Piushaven en omgeving, het verder ontwikkelen van de Spoorzone en Stappegoor en het steunen van culturele initiatieven die van onderop ontstaan en in een duidelijke behoefte voorzien. Mijn persoonlijke missie is: ‘Meer water in de stad!’

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Mijn favoriete plekken in de stad zijn de Piushaven en het Spoorpark. Twee voorbeelden van hoe je een oud vervallen gebied kunt herontwikkelen tot een hotspot voor iedereen.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA