Kees van Ham

Raadslid - SP

Kees is raadslid voor de SP en een van de oprichters van de SP-werkgroep ‘de Groene Tomaat’. Voor zijn pensionering werkte hij in het onderwijs

Woordvoerder:

 • Agendacommissie
 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Jeugd: jeugdzorg & jeugdhulp
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Mondiale bewustwording
 • Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast
 • Ouderen
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Schoon & Afval: milieu en afval
 • Transformatie & Sturing Sociaal Domein
 • Welzijn & Gezondheid: gezondheid, participatie en zelfredzaamheid
 • Werkgroep Dag van de Verantwoording
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Adres: Oud Zuid

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]