Maarten van Asten

Fractievoorzitter - VVD

Verbindingen leggen tussen diverse organisaties, bedrijven, verenigingen, inwoners en gemeente, maar óók tussen diverse

thema’s en onderwerpen, dát is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik zie Tilburg als een vernieuwende, eigenzinnige en bourgondische stad met een verleden, maar vooral met een toekomst. Een toekomst om door te ontwikkelen, waarbij de uitdagingen met beide handen aangegrepen worden. Ik zou mijn bijdrage willen leveren door als VVD-raadslid bedrijven, organisaties en inwoners te ondersteunen en te stimuleren bij de uitdagingen van nu en die van de toekomst. De gemeente moet hierin een stimulans zijn in plaats van een blokkade.

Al sinds mijn studietijd wilde ik wat terugdoen voor de gemeenschap. Dat begon door als (jongeren)buurtbemiddelaar vrijwilligerswerk te verrichten en me vervolgens te oriënteren op politiek gebied. Zo ben ik bij de VVD gekomen.

Met een beroepsmatige achtergrond in minimabeleid, participatie en werk en inkomen, maak ik mij hard voor een inclusieve gemeenschap. Uitgaan van wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Mensen deel uit laten maken van onze gemeenschap in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Het rijke verenigingsleven dat we binnen onze gemeente kennen is mijns inziens van zo’n grote meerwaarde hierin. Het is het hart van de gemeenschap en biedt kansen om actief deel uit te maken van die gemeenschap.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, schroom niet en neem contact met me op!

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Emancipatie/diversiteit
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Toerisme, horeca, evenementen(beleid), Kermis, Citymarketing

Adres: Tilburg

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]