Yaşar Sazak

Raadslid - D66

Even voorstellen: Ik ben Yaşar Sazak, 26 jaar geleden geboren in onze mooie stad. Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW. Ik streef naar een verbindende rol voor alle Tilburgers, óók voor degenen die zich niet altijd gehoord voelen. Ik krijg energie van mensen in staat te stellen om voor zichzelf op te komen, zodat ze kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun eigen wijk en stad. D66 Tilburg gelooft in de Tilburgse individuen met verschillende kwaliteiten, kansen en problemen. Samen geloven we in de kracht van de individu. Dankzij mijn persoonlijke ervaringen en achtergrond, ben ik ervan overtuigd dat ik kan bijdragen aan deze mooie principes én aan de brede Tilburgse samenleving.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA