Yaşar Sazak

Raadslid - D66

Even voorstellen: Ik ben Yaşar Sazak, 26 jaar geleden geboren in onze mooie stad. Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW. Ik streef naar een verbindende rol voor alle Tilburgers, óók voor degenen die zich niet altijd gehoord voelen. Ik krijg energie van mensen in staat te stellen om voor zichzelf op te komen, zodat ze kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun eigen wijk en stad. D66 Tilburg gelooft in de Tilburgse individuen met verschillende kwaliteiten, kansen en problemen. Samen geloven we in de kracht van de individu. Dankzij mijn persoonlijke ervaringen en achtergrond, ben ik ervan overtuigd dat ik kan bijdragen aan deze mooie principes én aan de brede Tilburgse samenleving.

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Mondiale bewustwording
 • Samenwerken & Netwerken

Adres: Tilburg

E-mail:

Social:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]