Agendacommissie

Het doel van de agendacommissie is om meer sturing te geven en regie te hebben op de agenda van de raad. De agendacommissie besluit over de conceptagenda van de raad en wordt daarbij geadviseerd en ondersteund door de Raadsgriffie.

-De plaatsvervangend voorzitter van de raad, tevens voorzitter van de Agendacommissie is raadslid Jan van Esch.

– Raadslid Linda Oerlemans wordt vanaf 25 november wegens zwamgerschapsverlof vervangen door raadslid Frans van Aarle.

Werkwijze:

 • De agendacommissie komt maandelijks bij elkaar;
 • Alle mogelijke onderwerpen voor de informatie-, debat- en meningsvormende fase komen op de agenda;
 • De voorzitter (plv. voorzitter v.d. raad) en de vijf vaste leden van de agendacommissie worden benoemd door de raad;
 • De burgemeester is adviseur van de agendacommissie;
 • De griffier is secretaris/ambtelijk adviseur van de agendacommissie;
 • Van de vergaderingen  wordt een besluitenlijst gemaakt.

Als u de woordvoerders wilt benaderen stuur dan een e-mail naar 

U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Hans Hamers (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]