(Arbeids)participatie: afname werkloosheid

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Sociaal Domein, waaronder de Participatiewet. De Kadernota ‘Tilburg investeert in perspectief’ vormt het uitgangspunt voor de plannen in de komende jaren. De woordvoerders spreken onder andere over onderstaande onderwerpen:

 • Vertrouwensexperiment
 • BUIG-gelden
 • Ondernemersakkoord
 • Regionaal Werkbedrijf en baanafspraken,
 • Masterplan Zorgakkoord en HCA Techniek
 • Diamantgroep
 • Stichting Arbeidsmarktinnovatie M -Br
 • NOMA,
 • Re-integratie van asielmigranten
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdwerkloosheidsvrije regio
 • Transfercentrum
 • Aanvalsplan Arbeidsmarkt
 • Tijdelijk Banen Model
 • Reshoring
 • Mobiliteitscentrum Midden Brabant

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur).
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA