(Arbeids)participatie: afname werkloosheid

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Sociaal Domein, waaronder de Participatiewet. De Kadernota ‘Tilburg investeert in perspectief’ vormt het uitgangspunt voor de plannen in de komende jaren. De woordvoerders spreken onder andere over onderstaande onderwerpen:

 • Vertrouwensexperiment
 • BUIG-gelden
 • Ondernemersakkoord
 • Regionaal Werkbedrijf en baanafspraken,
 • Masterplan Zorgakkoord en HCA Techniek
 • Diamantgroep
 • Stichting Arbeidsmarktinnovatie M -Br
 • NOMA,
 • Re-integratie van asielmigranten
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdwerkloosheidsvrije regio
 • Transfercentrum
 • Aanvalsplan Arbeidsmarkt
 • Tijdelijk Banen Model
 • Reshoring
 • Mobiliteitscentrum Midden Brabant

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur).
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]