Armoedebestrijding en inkomensondersteuning

“Een fatsoenlijk dak boven je hoofd en voldoende te eten, toegang tot goede en betaalbare
zorg en onderwijs, rond kunnen komen, en werk of een andere dagbesteding die
structuur en zin aan de dag geeft. Deze zekerheden zou iedere Tilburgse inwoner moeten
hebben.” Dit is een citaat uit de ‘nota Bestaanszekerheid, Activeren vanuit nabijheid en maatwerk’. De woordvoerders spreken verder onder andere over de volgende onderwerpen
• Collectieve zorgverzekering minima
• Meedoen-regeling
• Bijzondere bijstand
• Individuele inkomenstoeslag,
• Kwijtscheldregeling
• Schuldhulpverlening
• Aanpak wanbetaling zorgpremie

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen, stuur dan een e-mail naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA