Armoedebestrijding en inkomensondersteuning

“Een fatsoenlijk dak boven je hoofd en voldoende te eten, toegang tot goede en betaalbare
zorg en onderwijs, rond kunnen komen, en werk of een andere dagbesteding die
structuur en zin aan de dag geeft. Deze zekerheden zou iedere Tilburgse inwoner moeten
hebben.” Dit is een citaat uit de ‘nota Bestaanszekerheid, Activeren vanuit nabijheid en maatwerk’. De woordvoerders spreken verder onder andere over de volgende onderwerpen
• Collectieve zorgverzekering minima
• Meedoen-regeling
• Bijzondere bijstand
• Individuele inkomenstoeslag,
• Kwijtscheldregeling
• Schuldhulpverlening
• Aanpak wanbetaling zorgpremie

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen, stuur dan een e-mail naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]