Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening

De woordvoerders houden zich bezig met alle raadsvoorstellen die met de bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, HRM, Faciliteiten) en publieke dienstverlening verband houden. De inwoners, partners en ondernemers in onze stad en regio rekenen er op dat er binnen de gemeente efficiënt wordt gewerkt, zodat zo veel mogelijk van de ingezette middelen bijdragen aan de stad. Daarom letten de woordvoerders scherp op de kosten van mensen en middelen.
Voor wat betreft de dienstverlening is er een gemeentebreed uitvoeringsprogramma dienstverlening met focus op de drie sporen: efficiënte, excellente en innovatieve dienstverlening. Ook hier houden de woordvoerders de vinger aan de pols.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders bedrijfsvoering en publieke dienstverlening ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Charif Chahid (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]