Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid

De woordvoerders Economisch vestigingsklimaat gaan over bedrijventerreinen, een goede multimodale infrastructuur (weg, rail en water en het zorgen voor een goed ondernemers‐ en vestigingsklimaat.

• Modern industrieel en logistiek cluster
• Stedelijke economie
• Arbeidsmarktvernieuwing
• Kennisinfrastructuur
• Ruimte voor bedrijvigheid
• Parkmanagement
• Stedelijke economie

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar  U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA