Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid

De woordvoerders Economisch vestigingsklimaat gaan over bedrijventerreinen, een goede multimodale infrastructuur (weg, rail en water en het zorgen voor een goed ondernemers‐ en vestigingsklimaat.

• Modern industrieel en logistiek cluster
• Stedelijke economie
• Arbeidsmarktvernieuwing
• Kennisinfrastructuur
• Ruimte voor bedrijvigheid
• Parkmanagement
• Stedelijke economie

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar  U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Charif Chahid
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]