Emancipatie/diversiteit

De woordvoerders emancipatie en diversiteit houden zich onder meer bezig met onderwerpen die betrekking hebben op het gebied van LHBTI, (anti)discriminatie en inclusieve samenleving.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marscha Kuijpers (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA