Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren

Sinds een aantal jaren kent de Tilburgse raad de Regeling grote projecten. Deze draagt bij aan de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De regeling is in het leven geroepen om te komen tot een instrument waardoor de raad in staat wordt gesteld om de informatie over grote projecten beter te kunnen beoordelen op kwaliteit en volledigheid.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar  . U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Rene de Bonte (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA