Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren

Sinds een aantal jaren kent de Tilburgse raad de Regeling grote projecten. Deze draagt bij aan de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De regeling is in het leven geroepen om te komen tot een instrument waardoor de raad in staat wordt gesteld om de informatie over grote projecten beter te kunnen beoordelen op kwaliteit en volledigheid.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar  . U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Charif Chadid (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]