Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)

De woordvoerders groen, grijs en blauw gaan over het groen in en om de stad maar ook over water en biodiversiteit. Hiermee is de openbare ruimte een belangrijk onderdeel van het werk van deze woordvoerders. Ze stellen ook het onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte vast.

• Groen in en om de stad
• Ecologische verbindingszones
• Natuurnetwerk Brabant,
• Stadsbos013
• Park Pauwels
• Openbaar groen
• Kwaliteit stadsparken
• Biodiversiteit
• Meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP)
• Onderhoudsbudgetten

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar . U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]