Huishoudelijke zaken en bestuur

De woordvoerders houden zich bezig met veel uiteenlopende onderwerpen die de raad raken. Zoals bijvoorbeeld zaken die verband houden met de gemeentelijke organisatie, maar ook met zaken die direct verband houden met de gemeenteraad zelf. Een van de recente voorbeelden van dit laatste is de leeftijdsgrens van burgerraadsleden. Een ander voorbeeld is het reglement van orde van de raad waarin procedurele, organisatorische en huishoudelijke aangelegenheden zijn opgenomen.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar  U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Noor Kanters (raadsgriffier)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]