Huishoudelijke zaken en bestuur

De woordvoerders houden zich bezig met veel uiteenlopende onderwerpen die de raad raken. Zoals bijvoorbeeld zaken die verband houden met de gemeentelijke organisatie, maar ook met zaken die direct verband houden met de gemeenteraad zelf. Een van de recente voorbeelden van dit laatste is de leeftijdsgrens van burgerraadsleden. Een ander voorbeeld is het reglement van orde van de raad waarin procedurele, organisatorische en huishoudelijke aangelegenheden zijn opgenomen.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar  U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon vanuit de Raadsgriffie: Noor Kanters (raadsgriffier)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA