Klimaat en energie: duurzaamheid

De woordvoerders Klimaat en energie gaan over de ambities voor een duurzame stad. Hierbij worden enkele thema’s genoemd: energie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Elke maand heeft de raad een bijeenkomst op de agenda staan om de voortgang binnen deze thema’s te kunnen volgen en er op te kunnen sturen.

• Energetisch verbeteren bestaande sociale en particuliere woningvoorraad
• Duurzaamheidslening huiseigenaren
• Energieneutrale woningvoorraad
• Winning aardwarmte bedrijventerrein
• Strategische Langetermijn Klimaatvisie
• Regionale energievisie
• Circulaire economie
• Klimaatadaptatie
• Roadmap circulaire economie

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]