Klimaat en energie: duurzaamheid

De woordvoerders Klimaat en energie gaan over de ambities voor een duurzame stad. Hierbij worden enkele thema’s genoemd: energie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Elke maand heeft de raad een bijeenkomst op de agenda staan om de voortgang binnen deze thema’s te kunnen volgen en er op te kunnen sturen.

• Energetisch verbeteren bestaande sociale en particuliere woningvoorraad
• Duurzaamheidslening huiseigenaren
• Energieneutrale woningvoorraad
• Winning aardwarmte bedrijventerrein
• Strategische Langetermijn Klimaatvisie
• Regionale energievisie
• Circulaire economie
• Klimaatadaptatie
• Roadmap circulaire economie

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA