Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig

De woordvoerders Maatschappelijk vastgoed gaan over de vastgoed in eigendom van de gemeente dat wordt gebruikt om maatschappelijke (publieke) organisaties voor onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg te huisvesten.
• Gebouwen op orde
• Gebouwenexploitatie en beheer
• DCF-WOZ huurprijssystematiek
• Roadmap duurzame gebouwenexploitatie
• Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
• Renovatie Stadskantoren
• Ontwikkeling LocHal Exploitatie publieke functies klooster Koningsoord

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Charif Chadid (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]