Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig

De woordvoerders Maatschappelijk vastgoed gaan over de vastgoed in eigendom van de gemeente dat wordt gebruikt om maatschappelijke (publieke) organisaties voor onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg te huisvesten.
• Gebouwen op orde
• Gebouwenexploitatie en beheer
• DCF-WOZ huurprijssystematiek
• Roadmap duurzame gebouwenexploitatie
• Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
• Renovatie Stadskantoren
• Ontwikkeling LocHal Exploitatie publieke functies klooster Koningsoord

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA