Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren

De woordvoerders mobiliteit en bereikbaarheid gaan over alle vormen van mobiliteit en bereikbaarheid. Van verkeersveiligheid tot snelfietsroutes, van bereikbaarheid van de binnenstad en de cityring tot de verbreding van het Wilhelminakanaal. Maar ze gaan ook over parkeren en fietsenstallingen.

• Mobiliteitsbeleid
• Verbreding A58
• Verbreding Wilhelminakanaal
• Snelfietsroutes
• Fietspaden
• Hoofdlijnennotitie Parkeren
• Bereikbaarheid werk en centrum,
• Ontwikkelagenda – Spoorvervoer
• Lobby station Berkel-Enschot
• Parkeerregulering, bezoekers parkeren

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie>>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]