Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren

De woordvoerders mobiliteit en bereikbaarheid gaan over alle vormen van mobiliteit en bereikbaarheid. Van verkeersveiligheid tot snelfietsroutes, van bereikbaarheid van de binnenstad en de cityring tot de verbreding van het Wilhelminakanaal. Maar ze gaan ook over parkeren en fietsenstallingen.

• Mobiliteitsbeleid
• Verbreding A58
• Verbreding Wilhelminakanaal
• Snelfietsroutes
• Fietspaden
• Hoofdlijnennotitie Parkeren
• Bereikbaarheid werk en centrum,
• Ontwikkelagenda – Spoorvervoer
• Lobby station Berkel-Enschot
• Parkeerregulering, bezoekers parkeren

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie>>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA