Mondiale bewustwording

De woordvoerders Mondiale bewustwording gaan over het vergroten van het inzicht in de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en in de relatie tussen deze omstandigheden en die van de gemeente Tilburg, met als doel een bredere betrokkenheid bij de thema’s uit de VN ontwikkelingsagenda: rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, eerlijke handel en productie, duurzame ontwikkeling en vrede & veiligheid.

• Een wereld te winnen, mondiale bewustwording
• Shelter city
• Fairtrade stad

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA