Mondiale bewustwording

De woordvoerders Mondiale bewustwording gaan over het vergroten van het inzicht in de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en in de relatie tussen deze omstandigheden en die van de gemeente Tilburg, met als doel een bredere betrokkenheid bij de thema’s uit de VN ontwikkelingsagenda: rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, eerlijke handel en productie, duurzame ontwikkeling en vrede & veiligheid.

• Een wereld te winnen, mondiale bewustwording
• Shelter city
• Fairtrade stad

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Edgar van Gestel (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]