Onderwijs: van 0 tot 100

De woordvoerders Onderwijs houden zich onder meer bezig met educatieve onderwerpen die betrekking hebben op talentontwikkeling en internationalisering binnen het onderwijs, toeleiding naar voorschoolse educatie, alfabetisering en laaggeletterdheid, leerplicht, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het voorkomen van uitval kwetsbare jongeren, doorgaande leerlijnen en integrale locatieplannen, volwasseneneducatie en de lokale educatieve agenda (LEA).

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naarU kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marscha Kuijpers (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA