Ouderen

Deze woordvoerders spreken vanuit een integrale kijk op ouderen. Het beleid heeft als doel om ouderen te faciliteren en te ondersteunen zodat ze mee kunnen blijven doen in een veilige omgeving, niet eenzaam zijn, maar juist van waarde blijven, hun talenten kunnen inzetten en de passende ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. De plannen zijn vastgelegd in de nota ‘Integrale kijk op ouderen, gezond en gelukkig oud in Tilburg’. Deze nota vormt het beleidskader voor de komende jaren.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA