Ouderen

Deze woordvoerders spreken vanuit een integrale kijk op ouderen. Het beleid heeft als doel om ouderen te faciliteren en te ondersteunen zodat ze mee kunnen blijven doen in een veilige omgeving, niet eenzaam zijn, maar juist van waarde blijven, hun talenten kunnen inzetten en de passende ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. De plannen zijn vastgelegd in de nota ‘Integrale kijk op ouderen, gezond en gelukkig oud in Tilburg’. Deze nota vormt het beleidskader voor de komende jaren.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Jeroen Bedaf (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]