Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid

Ruimtelijke Kwaliteit gaat het over bestemmingsplannen, de omgevingsvisie Tilburg 2040, de Welstandsnota, de routekaart Ruimtelijk Cultuur Erfgoed, archeologie, cultureel erfgoed en de monumentenverordening.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marion van Berkel (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

Klik hier als u wilt weten hoe Tilburg zich voorbereidt op de Omgevingswet, die 2021 ingaat.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA