Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid

Ruimtelijke Kwaliteit gaat het over bestemmingsplannen, de omgevingsvisie Tilburg 2040, de Welstandsnota, de routekaart Ruimtelijk Cultuur Erfgoed, archeologie, cultureel erfgoed en de monumentenverordening.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marion van Berkel (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

 

Klik hier als u wilt weten hoe Tilburg zich voorbereidt op de Omgevingswet, die 2021 ingaat.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]