Samenwerken & Netwerken

De woordvoerders houden zich bezig met zaken die verband houden met Regionale en internationale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, Midpoint, BrabantStad en andere gemeenschappelijke regelingen als Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB) en de Veiligheidsregio. Maar ook zaken die verband houden met verbonden partijen, diensten andere overheden en bestuurlijke vernieuwing, Dit laatste kan gaan over onderkennen van trends in de samenleving voor zover van belang voor de gemeente.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Rene de Bonte (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA