Samenwerken & Netwerken

De woordvoerders houden zich bezig met zaken die verband houden met Regionale en internationale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, Midpoint, BrabantStad en andere gemeenschappelijke regelingen als Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB) en de Veiligheidsregio. Maar ook zaken die verband houden met verbonden partijen, diensten andere overheden en bestuurlijke vernieuwing, Dit laatste kan gaan over onderkennen van trends in de samenleving voor zover van belang voor de gemeente.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Miranda Timmermans (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]