Schoon & Afval: milieu en afval

De woordvoerders schoon en afval gaan met name over het beleid rondom afval. Zowel over hoe het afval wordt opgehaald, hoe we omgaan met het scheiden van afval als zwerfafval.

• Inzameling afval
• Handhaving scheiden afval
• Tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing
• Spoedlocaties bodemsanering
• Externe veiligheid

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA