Stappegoor

De woordvoerders van Stappegoor gaan over de woon- en leefgebied voor de bewoners van het gebied Stappegoor. De kwaliteit van het gebied waarin sport, onderwijs, leisure en wonen op een aantrekkelijke manier worden ontwikkeld.
Dossier: https://tilburg.raadsinformatie.nl/dossiers/7645

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naarU kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Charif Chadid (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]