Stappegoor

De woordvoerders van Stappegoor gaan over de woon- en leefgebied voor de bewoners van het gebied Stappegoor. De kwaliteit van het gebied waarin sport, onderwijs, leisure en wonen op een aantrekkelijke manier worden ontwikkeld.
Dossier: https://tilburg.raadsinformatie.nl/dossiers/7645

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naarU kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA